sko-pa-nett logo

Vilkårene knyttet til bruk av sko-pa-nett.no / sko-på-nett.no

Sko-på-nett.no / sko-pa-nett.no gjøres tilgjengelig for deg på vilkårene som følger under. Vi ber deg derfor vennligst om å lese dem nøye og om nødvendig skrive ut og lagre en kopi av dem. Hvis du ikke aksepterer våre vilkår for bruk må din bruk av websiden opphøre.

Endringer i vilkår for bruk

Vi ser hele tiden etter nye måter å forbedre websiden vi tilbyr deg. Vi forbeholder oss derfor retten til å endre disse vilkår for bruk av vår webside og tjeneste på et hvilket som helst tidspunkt. Alle slike endringer vil ha virkning fra det øyeblikk de publiseres på websiden, og du vil bli ansett for å ha akseptert alle slike endringer ved å bruke websiden eller tjenesten fra dette tidspunkt.

Beskrivelse av tjenesten

sko-pa-nett.no er en tjeneste som lar deg se sko og skotilbehør fra flere butikker på et sted. Produktene som tilbyes på websiden kommer fra en rekke tredjeparts forhandlere.

Kjøp fra Forhandlere

Dersom du ønsker å kjøpe et produkt og klikker deg inn via sko-pa-nett.no til forhandler blir du bundet til forhandlers vilkår for bruk. Vi opptrer ikke som agent for slike forhandlere, og vi verken selger, selger videre eller lisensierer de oppgitte produktene . Vi er ikke part i transaksjoner eller avtaler med noen av forhandlerne som du inngår avtale med for kjøp av de oppgitte produktene, og vi har ikke noe ansvar med hensyn til de oppgitte produktene. Du samtykker til at du vil kontakte Forhandleren eller selgeren av produktene direkte for spørsmål, klager eller tvister du har med hensyn til ethvert produkt, og du vil ikke involvere oss i noen tvist mellom deg og hvilke som helst tredjeparter.

Ansvar for innhold

Vi tilbyr produktbeskrivelser, prisinformasjon og annet innhold (“Websideinnhold“) med hensyn til produkter som er oppgitt på websiden. Når vi inkluderer Websideinnhold, er det utelukkende for informative formål og innebærer ingen form for bifall av noen som helst produkter, forhandlere eller andre tjenester tilbudt av slike Forhandlere. Selv om vi gjør alle rimelige anstrengelser for å rette feil eller unnlatelser så snart som praktisk mulig etter at vi har blitt gjort oppmerksom på dem, garanterer vi ikke at det ikke finnes feil eller mangler ved Websideinnholdet, og vi aksepterer ikke noe ansvar for noen som helst for unøyaktigheter eller feil i noe som helst Websideinnhold.

Tilgang til websiden og tjenestene

Selv om vi forsøker å sørge for at Websiden er tilgjengelig uforstyrret og i en fullt ut operativ tilstand, kan vi ikke garantere dette. Tilgang til Websiden kan bli stoppet midlertidig og uten varsel i tilfeller av systemsvikt, vedlikehold, reparasjoner eller av årsaker som med rimelighet ligger utenfor vår kontroll.